Genel Bakış

Uzman ekiplerimiz ve ileri düzey açık kaynak teknolojileri kullanarak, test koşum süreçlerini ve raporlama faaliyetlerini geniş bir kapsamda otomatikleştiriyoruz. Bu sayede olası hataları en erken aşamalarda tespit edebiliyor ve aynı zamanda süre ve efor tasarrufu sağlıyoruz. Bu alanda kurumsal ihtiyaçlarınızı, yalınlık prensibine dayanan Lean Felsefesi doğrultusunda ele alıyoruz.

Lean Felsefesi Nedir?

Lean Felsefesi, iş süreçlerinde israfı azaltarak verimliliği artırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Temel prensipleri müşteri odaklılık, değer yaratma, akış oluşturma, çekme sistemleri, kalite odaklılık ve sürekli iyileştirme üzerine kuruludur.

Test süreçlerindeki iş yükünüzü hafifleterek, ürünlerinizi geliştirmeye ve optimize etmeye daha fazla odaklanın!

Test süreçlerindeki iş yükünüzü hafifletmek ve ürünlerinizi geliştirmeye odaklanmak için Sokak Yazılım Kalite Kontrol ve Test Otomasyonu ekibimizin sunduğu çözümlerden yararlanabilirsiniz. Otomasyon aracılığıyla manuel olarak uzun sürebilecek test işlemlerini dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz. Bu sayede BT ekiplerinizin iş çeşitliliğini artırabilir ve verimliliklerini optimize edebilirsiniz.

Çevik iş süreçlerine uyumlu test otomasyon programlarıyla, projelerinizin izlenebilirliğini ve performansını arttırın.

Sokak Yazılım olarak, Jenkins, Bamboo, CircleCI, GitLab CI, TeamCity gibi CI/CD ürünleriyle AWS, Azure, Google Cloud gibi bulut sağlayıcıları üzerinde gerçek zamanlı ve planlı test otomasyonu ve raporlama süreçlerini destekliyoruz. Farklı versiyonlarda birden fazla test koşumunu aynı anda gerçekleştirerek, sonuçların her gece otomatik olarak raporlanmasını sağlıyoruz. Test Odaklı Geliştirme (TDD) prensiplerine dayalı bir çalışma modeli benimsiyoruz ve testlerin başarı oranlarını yüzdelik dilimlerle raporluyoruz. Ayrıca hatalara ilişkin log kayıtlarını tutarak rehber niteliğinde çıktılar sunuyoruz. Detaylı dökümler için ekran görüntüleri kullanarak, bir sonraki adımda daha kusursuz ve hızlı sonuçlara ulaşmanızı sağlıyoruz.

Lean Felsefesi’nin yazılım geliştirme süreçlerinizde yaratacağı tatmin edici sonuçları keşfedin!

Teknoloji setini, projelerin veya ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda ekip yapılanmasını ve deneyim seviyesini de göz önünde bulundurarak belirliyoruz. Birim, entegrasyon, API, GUI ve performans testlerinin yazılım altyapılarını buna en uygun şekilde geliştirmemizin yanı sıra; test koşum ve raporlama altyapılarının/süreçlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda da kurumlara destek sağlıyoruz. Standart bir yazılım kümesi yerine proje/ekip ihtiyaçlarına uygun açık kaynak kodlu teknolojileri/ürünleri bir araya getiriyor, böylece maksimum faydanın elde edilmesini sağlayacak süreçler tasarlıyoruz.

Farklı test türlerine göre ihtiyaç dahilinde birçok farklı teknoloji ürünleri kullanıyoruz.

• Birim Testleri: JUnit, NUnit, xUnit, TestNG, Mockito, Jest, Enzyme, Karma, Jasmine, Mocha, Chai
• Entegrasyon Testleri: JUnit, NUnit, TestNG, Mockito, Mocha, Chai, Jest, Jasmine
• API Testleri: REST Assured, RestAssured.Net, RestSharp, SuperTest
• GUI Testleri: PhantomJS, Selenium, SikuliX
• Performans Testleri: JMeter, k6 (Load Impact)

Kullanıcı odaklı ürün geliştirme hedefiniz için yazılım test aşamasından itibaren başlayın!

Sokak Yazılım Kalite Kontrol ve Test Otomasyonu ekibi olarak performans/yük testleri aracılığıyla ürünlerin yoğun trafiğe nasıl ve ne kadar hızlı tepki verdiğinin düzenli olarak gözlemlenebilmesini ve bu sayede risk veya hatalar henüz oluşmadan, gerekli iyileştirmelerin hem altyapı bazında hem de kod seviyesinde alınabilmesini mümkün kılıyoruz.

Sayısal Veri ve İstatistikler

50.000+

Adam-Gün Test Faaliyeti

50+

Müşteri