Genel Bakış

Sokak Yazılım Çözüm Mimarisi ekibi olarak, müşterilerimizin yeni teknolojilere uyum sağlama süreçlerinde kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. 12 yılı aşkın sektör deneyimimiz ve uzmanlaşmış 15’den fazla mühendisimizle, şirketlerin altyapı, mimari tasarım ve iş yönetimi boyutlarında kapsamlı bir teknolojik dönüşüm gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümleri geliştirerek, esnek, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmanızı sağlıyoruz.

Teknolojik dönüşüm için tüm gereksinimlerinizi tek çatı altında karşılayarak, ürünlerinizi en iyi şekilde yönetin!

Sokak Yazılım Çözüm Mimarisi ekibindeki 15’ten fazla uzman ve sertifikalı mühendisimizle, müşterilerimizin teknolojik dönüşümlerini hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyoruz. Aşağıdaki alanlarda uçtan uca hizmetler sunarak müşterilerimize destek oluyoruz.

Mikroservis ve Cloud Native Dönüşümü

Mikroservis mimarisi, monolitik uygulama modelinin aksine dijital ürünlerin çok daha yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Bu sayede uygulamalar ve platformların geliştirme, güncelleme ve optimizasyon süreçleri kullanıcı tarafından erişim kesintisi olmaksızın yürütülebiliyor. Sokak Yazılım olarak sunduğumuz mikroservis dönüşüm hizmeti ile bulut tabanlı çözümler geliştirerek, dijital ürünlerin tüm muhtemel durumlara karşı kullanılabilirliğini sürdürmesini mümkün kılıyoruz. Uygulamaların altyapısını ve çeşitli bileşenlerini mikroservis mimarisine uygun bir şekilde yeniden tasarlayarak, yerel bulut altyapısına sorunsuz bir şekilde geçişini sağlıyoruz.

Mimari Değerlendirme

Sokak Yazılım olarak deneyimli mimari ekibimiz ve farklı sektörlerde kazandığımız 12 yılı aşkın birikimle, kurumların mevcut yazılım sistemlerinin iş ihtiyaçlarına uyumluluğunu kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz. Sunduğumuz mimari değerlendirme hizmeti doğrultusunda sorunlu noktaları, olası riskleri ve iyileştirilmesi gereken kısımları tüm detaylarıyla tespit edebiliyoruz. Paydaşların beklentilerine ve pazar gereksinimlerine göre en uygun mimari çözümleri sunarak, bunların maksimum verimlilikle hayata geçirilebilmesi adına somut yol haritaları oluşturuyoruz. Bu sayede çözüm ortaklarımıza, ekip içi iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve maliyet tasarrufu başta olmak üzere pek çok stratejik avantaj sağlıyoruz.

Altyapı Geliştirme ve Mimari Danışmanlık

Mimari altyapı üzerinde sunulan hazır, kolay entegre edilebilen ve özelleştirilebilen esnek modüller aracılığıyla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun altyapılara geçmelerini sağlıyoruz. Böylece yapılan işlemlerin takibini ve izlenebilirliğini mümkün kılıyor, cross cutting servisler (kullanıcı yönetimi, yetkilendirme, loglama, istisna işleme gibi) için her yeni uygulamada geliştirme yapılma ihtiyacının önüne geçiyoruz. Sunduğumuz esnek ve genişleyebilir mimarilerle iş ortaklarımızın yüksek erişilebilirlik, güvenilirlik, hız, performans, arza anında sistemin çalışmayı devam ettirmesi (fault tolerance) ve kolay entegrasyon gibi en temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deneyimli mimari kadromuz tarafından seçilen teknolojik alt yapılar sayesinde, teknik gereksinimler ile uygulama gereksinimlerini birbirinden ayırıyoruz. Bu sayede geliştiricilerin uygulama seviyesindeki problemlere odaklanabilmelerini sağlıyoruz. Tekrar deneme(Retry), zaman aşımı(Timeout), dağıtık sistemlerde logların takip edilme(Distributed Tracing) mekanizmalarının kurulması; hataların azaltılması, tutarlılığın sağlanması, yük dengeleme (Load Balancing) ve otomatik ölçeklendirme (Scalability) gibi pek çok konuya yönelik, olay bazlı (Event Based) mimaride mikroservis tabanlı çözümler üretiyoruz.

Event Driven Mimari Tasarım

Mikroservis mimarisine birebir uyumlu bir işleyişe sahip olan Olay Odaklı Mimari (EDA), platform üzerinde yapılan işlemlerin dağıtık bir şekilde yürütülebilmesini sağlamaktadır. Farklı komponentler arasında eş zamansız ve minimum gecikme süresi ile bağlantılar oluşturan bu mimari paradigma, geleneksel mimarilere kıyasla daha esnek ve verimli bir model sunmaktadır. Çok sayıda eş zamanlı isteği de bir arada işleyebilen EDA tabanlı sistemler, sağladığı yüksek düzeyde ölçeklendirilebilme avantajı ile uygulamalara daha fonksiyonel bir yapı kazandırıyor. Sokak Yazılım olarak, sertifikalı çözüm mimarlarımızla, uygulama ve platformlar için olay güdümlü mimari tasarımlar geliştirerek ekipler arası iş paylaşımlarını ve süreç akışlarını daha pratik hale getiriyoruz.

Etki Alanı Odaklı Tasarım (Domain Driven Desing - DDD)

Monolitik uygulamaların bölümleme stratejisi sorununa net bir çözüm sunan etki alanı odaklı tasarım (Domain Driven Design – DDD), mikroservis mimarisinin yaygınlaşmasıyla birlikte yazılım ekosisteminde giderek daha da önem kazanıyor. Bu tasarım yaklaşımına göre; tek uygulama içerisindeki birden fazla iş alanı, farklı API arayüzleriyle kırılımlara ayrılıyor. Söz konusu metodoloji ayrıca, yazılım ile iş dünyası arasında ortak bir dil oluşturarak anlaşılabilirlik ve etkileşim düzeyini de önemli ölçüde artırıyor. Etki alanı odaklı tasarım sürecine başlarken, ilk aşamada genel tablo ve amaç üzerinden yola çıkılıyor. Ardından tasarım, geliştirme, olay akışı ve senaryolaştırma aşamaları kurgulanarak tüm paydaşlara aktarılıyor. Bunların stratejik bir sonucu olarak ise bağlam haritası ve bağımsız birimler ortaya çıkarılıyor. Sokak Yazılım olarak kurumların mimari yapılarını kurgularken, DDD modeline öncelik vererek kurumlara bu doğrultuda en şeffaf ve pratik çözümleri sunabiliyoruz.

Servis Odaklı Mimari (Servise Oriented Architecture-SoA)

Servis odaklı mimari (Service Oriented Architecture – SoA), bir uygulamadaki temel servisleri farklı bileşenler halinde tanımlayarak güncelleme ve geliştirme süreçlerinin kolaylaşmasını sağlıyor. Böylece uygulamalarda değişiklik yapılması durumunda, uçtan uca entegrasyon gereksinimini ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle günümüzde pek çok kuruluş tarafından en sık kullanılan mimari modeller arasında yer alıyor. SoA’da uygulamanın bileşenleri, mikroservis mimarisine göre daha büyük parçalar halinde bölümlere ayrılıyor. Bunlar genel itibarıyla servisler, ilkeler, uç noktalar (endpoints), sözleşmeler, mesajlar ve kullanıcılar (service consumers) olmak üzere altı farklı şekilde bölümleniyor. Sokak Yazılım Çözüm Mimarisi hizmeti kapsamında, mikroservis mimarisine ek olarak SoA tabanlı yazılım uygulamalarının geliştirilmesi ve optimizasyonunu da sağlıyoruz.

Test Odaklı Geliştirme (Test Driven Development -TDD)

Test odaklı geliştirme (Test Driven Development – TDD), ürün yönetim süreçlerinde sağladığı yüksek verim ile güncelliğini uzun yıllardır koruyan en köklü yazılım geliştirme metodolojileri arasında yer alıyor. Yazılım geliştirme ve test aşamalarının ters yönlü bir sıralama ile uygulandığı bu yinelemeli yaklaşım, düşük hata oranı ve işlevsellik odaklı bir süreç yönetimi sağlıyor. TDD metodolojisi gereği önce belirli bir iterasyon için test senaryosu yazılarak, ardından bu testin geçilebilmesi adına kod yazma sürecine başlanıyor. Böylece Çevik metodolojilerin hedeflediği kalite ve hız ölçütleri, daha yüksek düzeyde ulaşılabilir hale geliyor. Sokak Yazılım olarak müşterilerimizin ürün kalitesini artırmak ve uzun ömürlü yazılımlara sahip olmasını sağlamak amacıyla, yazılım geliştirme süreçlerini TDD uygulamalarına göre şekillendirmelerine rehberlik ediyoruz.