Genel Bakış

Geleceğin teknolojilerine yön veren yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) alanlarındaki teknik ve akademik birikimimizle, kurumların ihtiyaçlarına en doğru yanıtları veren yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Mevcut veriler üzerinden yola çıkarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalarla, birlikte çalıştığımız kurumların iş süreçlerini otomatize ediyor ve böylece verimliliklerini çok daha fazla artırabilmelerine katkı sağlıyoruz! Aşağıdaki alanların tümünde uçtan uca hizmetler sunarak partnerlerimizin teknolojik dönüşüm süreçlerini geleceğe uyarlıyoruz:

• Bilgisayarlı Görü
• Veri Bilimi
• Doğal Dil İşleme (NLP)
• Simülasyon ve Sentetik Veri Üretimi

Başarıyı iş süreçlerinizin parçası haline getiriyoruz!

Makine Öğrenmesi & Yapay Zeka ekibi olarak, gerek akademik gerekse de mühendislik bakış açımızla, dikey yönlü uzmanlaşmaya öncelik veriyoruz. Türkiye’deki saygın üniversitelerde doktora eğitimi gören uzman mühendislerden oluşan geniş yazılım ve mimari ekibimiz sayesinde, standart yazılım ürünlerine nazaran daha yüksek risk barındıran ML ve AI ürünlerini sorunsuz ve verimli bir şekilde hayata geçirebiliyoruz. Bu sayede iş süreçlerinde, gerekli bilgi birikiminin ve deneyimin operasyon aşamasından çok daha önce kazanılabilmesine olanak sağlıyoruz.

Müşterilerimize en gelişmiş teknolojilerle hizmet vererek, geleceğe giden yolda hız kazanmalarını sağlıyoruz!

Bilgisayarlı görü teknolojisiyle nesne algılama, görüntü bölümleme ve poz tahmini gibi işlemlerin ekranlar üzerinde yapılabilmesini sağlarken; simülasyon ve sentetik veri üretimi aracılığıyla ise gerçeğe uygun ve etkileşimli modeller veya ortamlar yaratabiliyoruz. Ayrıca veri bilimi sayesinde, iş durumuna göre elle uyarlanabilir sistemler oluşturarak tahminleme, modelleme ve istatistiksel analiz gibi çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Doğal dil işleme (NLP) alanındaki yetkinliğimizle ise Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere, çeşitli dillerde sesli asistan, metin analizi ve chatbot gibi hizmetlerin geliştirilmesine öncülük ediyoruz.

Bilgisayarlı Görü

Bilgisayarlı görü alanında sunduğumuz çözümlerle gerçek görüntüler üzerinde nesne algılama, nesne yerelleştirme, görüntü bölümleme, sınıflandırma, poz tahminleme ve izleme gibi tüm alanlarda deneyim sahibiyiz. GPU belleği üzerinden geniş boyutlu görsellerde küçük nesneleri tespit edebilen modeller geliştirerek, bunların alandaki ihtiyaçlara göre manuel olarak uyarlanabilmesine olanak sağlıyoruz. Bugüne dek öne çıkan projelerimiz arasında, açık kaynak olarak sunulan bilgisayarlı görü kitaplığı SAHI(Slicing Aided Hyper Inference) ve Sprongo kayak/spor platformu için geliştirilen SIVA adlı yapay zeka video analiz hizmeti bulunuyor. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında geliştirdiğimiz otonom deniz aracı Piribot’ta ise, kullandığımız görüntü bölümleme modelleri ile daha etkin bir kıyı tespiti sağlanabiliyor.

Simülasyon ve Sentetik Veri Üretimi

Yeterli ve yüksek kaliteli veriler elde etmenin tümüyle mümkün olmadığı alanlarda, sentetik veri üretimi ve simülasyon teknolojilerini kullanarak gerçekçi deneyimler kazanılmasını sağlıyoruz. Bu sayede alan hakimiyetinin artmasına destek olarak, bina sistemleri ve operasyon saha çalışmaları için nitelikli bir eğitim ve ön hazırlık imkanı yaratıyoruz. Yaygın olarak kullanılan COCO gibi veri formatlarında nesne tanıma ve örnek segmentasyon çalışmalarını gerçekleştirebilmenin yanı sıra, kullandığımız ek modüller ile nokta bulutu verileri veya radar izleri gibi çıktıları da simüle edebiliyoruz. Buna yönelik farklı türde sensör ve kamera türleri de kurarak nesneler üzerinde etkileşimli ve kinematik modeller oluşturabiliyoruz.

Doğal Dil İşleme

Türkçe ve İngilizce ağırlıklı olmak üzere çeşitli dillerde, sesli asistan ve chatbot gibi hizmetleri geliştirebilmek adına doğal dil işleme (NLP) alanında son teknoloji çözümler sunuyoruz. Çalışmalarımızı sinir ağı tabanlı veya klasik modeller üzerinden gerçekleştirerek veri toplama ve temizleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca web tarama teknolojisini de kullanarak daha gelişmiş çıktılar elde edebiliyoruz. Bu doğrultuda metin sınıflandırması, duyarlılık analizi, niyet analizi, soru algılama, otomatik soru oluşturma ve konuşma özelliği de dahil pek çok alanda ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyoruz. Bu alandaki yetkinliğimizle, sondan eklemeli olmasından dolayı morfolojik ve dilbilimsel açıdan zengin bir dil olan Türkçede de etkin sonuçlar elde edebiliyoru

Veri Bilimi

Mevcut verilerden değer elde etmek adına gelişmiş makine öğrenimi tekniklerinin yanında; alan bilgisi ve istatistiksel yöntemler de kullanarak alana özel tahmin, tespit, optimizasyon, analiz ve modelleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kullanım amacına, hedeflere ve olası sorunlara yönelik manuel olarak kolayca uyarlanabilir modeller geliştirerek, ilgili çalışma alanı üzerinde en iyi sonuçların alınabilmesine olanak tanıyoruz. Ekibimizi kurarken çalışma arkadaşlarımızın analitik becerilerine ve öğrenme yeteneklerine verdiğimiz önem sayesinde, farklı sektör ve iş kollarındaki çeşitli ihtiyaçların karşılanabilmesi adına etkin çözümler geliştirebiliyoruz. Satış, kredi ve arz-talep tahmini gibi konularda gerçekçi ve tutarlı çıktılar elde edebilmekle birlikte; hizmetlerimizi radar sistemlerinin arıza tespiti, arıza lokalizasyonu ve anormallik tespiti gibi spesifik alanlara göre de çeşitlendiriyoruz.