Bulut Çözümleri

Sokak Yazılım olarak, kurumların işleyişine ve ihtiyaçlarına en uygun bulut teknolojisi çözümlerini geliştiriyoruz. Bulut sunucu kurulumu ve veri transferi hizmetlerimizle, kurumların verilerini güvence altına alarak en verimli şekilde kullanmalarını sağlıyoruz. Bu sayede yerleşik sunucu ortamlarından kaynaklanan ek bakım maliyeti, zaman ve emek kaybı gibi olumsuzlukların önüne geçiyoruz. Uzun vadeli maliyet avantajlarıyla birlikte veri kaybı riskini azaltan bulut çözümleri sunarak, çeviklik, ekip koordinasyonu ve uzaktan çalışma modellerini destekliyoruz. Müşterilerimizin şirket içi süreçlerinde daha esnek ve hızlı bir işleyişe sahip olmalarını sağlıyoruz.

Size en uygun bulut bilişim modeline geçerek, şirket içi süreçlerinizde maksimum güvenilirlik ve yüksek performans sağlayın!

Size en uygun bulut bilişim modeline geçerek, şirket içi süreçlerinizde maksimum güvenilirlik ve yüksek performans sağlayabilirsiniz. Verilerin aktarım işlemlerini çevik iş süreçlerine uygun bir şekilde yönetirken, belirlediğimiz bulut modeline uyumlanma süreçlerini aksama olmaksızın yürütebiliyoruz. Güvenlik önlemleri, ihtiyaç analizi ve planlama gibi hazırlık aşamalarının ardından, pilot uygulama kapsamında belirli ürünleri buluta aktararak kalite kontrol testleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında tüm verilerin aktarımını sağlayarak gerekli testlerle dönüşüm sürecini tamamlıyoruz. Böylece şirket verilerinin doğal afetler veya iş kazaları gibi olası sorunlardan etkilenmeden depolanabilmesini ve siber saldırılara karşı güvende olmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyip gerekli analizleri gerçekleştirerek, açık, özel ve hibrit modeller arasından en uygun bulut sistemine geçmeleri için uzman çözümler sunuyoruz.

Strateji Oluşturma

Müşterilerimizin mevcut altyapılarını ve ihtiyaçlarını belirleyip gerekli analizleri gerçekleştirerek, bulut sistemlerine sorunsuz bir şekilde geçmeleri için kapsamlı yol haritaları hazırlıyoruz. En uygun teknolojilerin belirlenmesinden teknik gereksinimlerin saptanmasına, ekip yapılanmasından bütçe planlamasına kadar pek çok alanda kurumlara rehberlik hizmeti sağlıyoruz.

Bulut Entegrasyon

Şirket içi tüm uygulama ve platformların bulut sistemlerine entegrasyonunu sağlayarak, kaynakların bağımsız bir şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyoruz. Böylece ekipler arası koordinasyonu, çevik iş modellerini ve tamamen uzaktan çalışmayı destekleyen çözümler geliştiriyoruz.

Bulut Tabanlı Mikroservis Dönüşümü

Bulut çözümleri aracılığıyla, monolitik yapıya sahip dijital platformların altyapılarını ve diğer bileşenlerini mikroservis mimarisine uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Bu sayede uygulamaların dağıtım, yönetim ve optimizasyon süreçlerinin çok daha esnek, ölçeklenebilir ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesine olanak tanıyoruz.

Yerel Bulut Geliştirme

Belirlenen bulut teknolojisi özelinde, kurumların gerek mevcut işleyişlerine gerekse de ihtiyaç ve beklentilerine en uygun mikroservis tabanlı yerel çözümleri geliştiriyoruz. Böylece uygulamaların taşıma, ölçeklendirme ve bakım süreçlerinin çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyoruz.

Buluta Transfer

Verilerin aktarım işlemlerini çevik iş süreçlerine uygun bir şekilde yöneterek, buluta uyumlanma süreçlerinin aksama olmaksızın yürütülebilmesini sağlıyoruz. Pilot uygulama kapsamında öncelikle belirli ürünleri buluta aktararak, kalite kontrol testleri gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da tüm verilerin aktarımını sağlayarak yine gerekli testlerle dönüşüm sürecini tamamlıyoruz.

Daha Hızlı ve Verimli Operasyonel Süreçler

Bulut sistemleri, şirket içi iş süreçlerinin DevOps modeline uygun bir şekilde yürütülebilmesini; böylece yazılım ve operasyon ekiplerinin eş zamanlı ve çok daha verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. Bulut uygulamalarını dağıtmak ve yönetmek için geliştirilen konteyner tabanlı çözümler ise uygulamaların farklı platformlarda güvenli ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Daha Düşük Maliyet

Şirket içi sunucu ortamları, belirli bir insan kaynağına ve donanıma bağımlı olarak çalışıyor. Ayrıca programların lisans ücretlendirmeleri gereği şirketler için büyük maliyetler yaratabiliyor. Bulut sistemlerinde ise ölçeklendirilebilir ve yatayta genişleyebilir sunucu yapıları ve otomasyon mekanizmaları ile daha düşük maliyetlerle yüksek performanslı sistemler yönetilmektedir. Ayrıca tüm teknik sorumluluklar da servis sağlayıcı tarafından üstlenildiği için şirketler orta ve uzun vadede büyük kazançlar sağlamaktadır.

Daha Hızlı Ürün Geliştirme

Esnek bulut çözümleri, Çevik/DevOps iş modellerinin çok daha geniş bir çerçevede ve etkili şekilde uygulanabilmesini sağlıyor. Bu da ürün geliştirme ve optimizasyon süreçlerinin hem hızlı hem de sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece şirketler, dijital ürünlerini kullanıcılara doğru zamanlarda sunarak kayda değer bir rekabet avantajı elde edebiliyor.

Daha Yüksek Erişebilirlik ve Mobilite Olanakları

Bulut sistemlerine taşınan veriler, gerekli yetkilere sahip kişiler tarafından zaman ve mekândan bağımsız olarak kolaylıkla erişilebilir halde bulunuyor. Öte yandan otomatik bulut güncellemeleri, olası güvenlik açıkları ve diğer sorunlara karşı 7/24 ve uçtan uca koruma sağlıyor. Bu da iş süreçlerinin her an ve her yerde -aksama ya da risk olmaksızın- yürütülebilmesine olanak tanıyor.

Dafa Fazla Esneklik ve Ölçeklenebilirlik

Günümüz koşulları ya da yıl içerisindeki dönemsel gelişmeler, kullanılan uygulama ve programların ihtiyaca göre kapsam olarak genişletilmesini veya küçültülmesini gerektirebiliyor. Bulut bilişim sistemlerinin sunduğu konteyner ve mikroservis tabanlı hizmetler, ölçeklendirilebilir ve yatayda genişleyebilir olması sayesinde platformların etkin bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.