Genel Bakış

Sokak Yazılım ALM & DevOps ekibi olarak kurumların yeni metodolojiler, gelişmiş araçlar ve sistemlerle çalışmalarına destek sağlıyor, dijital yol haritalarında ilerleme kaydetmelerine katkıda bulunuyoruz. Projelerin ve ürün yaşam döngülerinin yönetilmesinde rol alan tüm ekiplerin, süreçlere bir arada ve senkronize bir şekilde dahil olabilmesi için kurumlara özel çözümler geliştiriyoruz. Böylece partnerlerimizin iş ve BT süreçlerini, yüksek etkileşim ve otomasyon dahilinde kapsamlı bir şekilde dönüştürebilmelerine öncülük ediyoruz.

BT süreçleri için ihtiyaçlarınızın tümünü tek çözüm ortağı ile karşılamanın kolaylığıyla tanışın!

Micro Focus ALM ürünlerini de etkin bir şekilde kullanarak ihtiyaca yönelik hizmetler veriyoruz. “BT Servis Yönetimi”, “Proje ve Portföy Yönetimi”, “BT Yönetim, Proje Risk ve Uyum” danışmanlık hizmetlerinin tümünü sağlama yetkinliğimizle, kurumların farklı çözüm ortağına gereksinim duymadan ilerleyebilmelerine olanak sağlıyoruz. Ayrıca “Çevik Dönüşüm” ve “DevOps & SDLC” alanlarında da uçtan uca danışmanlık hizmetleri sağlayarak, müşterilerimizin şirket kültürlerini çok yönlü bir şekilde dönüştürmelerine destek oluyoruz.

Yazılım geliştirme ve operasyon süreçlerindeki yaklaşım farklılıkları, işlerinizi daha fazla aksatmasın!

Yazılım geliştirme ve operasyon kollarında yer alan uzmanlar, işlerinin doğal akışı gereği ağırlıklı olarak birbirinden farklı çalışma şekilleri benimsiyor. Yazılım geliştirme ekipleri değişime hızlı bir şekilde odaklanabilen bir yapıya sahipken, operasyon yöneticileri ise stabilizasyon ve istikrar önceliğiyle hareket etme eğiliminde olabiliyor. Bu da süreçlerin hem ekip içerisinde hem de müşteri nazarında verimsiz ilerlemesine ve gecikmesine zemin hazırlıyor. Buna karşılık DevOps dönüşümü, yazılım geliştiriciler ve uygulayıcılar arasında köprü kurarak, Çevik iş modellerinin daha geniş bir perspektifte eksiksiz bir şekilde uygulanabilmesini sağlıyor. Bunun için alanında uzman ekiplerimiz, öncesinde detaylı bir DevOps Değerlendirmesi yaparak, kurumların ihtiyaçlarına en net yanıtları veren çözümler geliştiriyor. Bir döngü şeklinde işleyen bu süreç, giderek daha hızlı ve kaliteli çıktılara, dolayısıyla daha bütüncül çalışma modelleri ile ilerlememizi sağlıyor.

Size özel DevOps çözümleri ile yazılım geliştirme süreçlerinizdeki verimliliği en yüksek seviyeye taşıyın!

Kurumların işleyişine en uygun şekilde geliştirdiğimiz DevOps sistemleriyle, operasyon süreçlerinin otomasyonunu sağlayarak bu alandaki iş yükünün azalmasına katkı sağlıyoruz. Yazılım tarafında olası hata düzeltmeleri veya iyileştirmeler tamamlandığında, test süreçleri ve kurulumun hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayarak minumum sürede dönüşler yapılmasını mümkün kılıyoruz. Bu sayede yazılım ekipleri için ekstra zaman ve efor kaybına yol açan operasyonel süreçleri iş kapsamından tamamen çıkararak daha efektif bir çalışma sistemine geçilmesine aracılık ediyoruz. Böylece proje süreçlerinde hedeflenen yatırım getirisinin de elde edilmesini sağlamış oluyoruz.

Ürünlerinize yönelik geliştirme ve güncelleme çalışmaları esnasında, artık plansız kesintileri ve data kayıplarını sorun etmeyin!

DevOps danışmanlık hizmeti ile analiz, geliştirme, test ve canlıya alma aşamalarını içeren SDLC süreçlerinin otomasyonunu sağlıyoruz. Yazılım geliştirme ve optimizasyon süreçlerindeki olağan boşlukları tamamlayabilmek amacıyla, CI/CD (Sürekli Entegrasyon / Sürekli Teslimat) pipeline’ı kullanıyoruz. Ayrıca, geliştirdiğimiz programlarla “sürekli test” aşamasını da otomatik bir şekilde sürece dahil ediyor, ürünlerdeki tüm fonksiyonların sorunsuz çalışabilmesini mümkün kılıyoruz. “Virtualization”, “Containerization” ve “Orchestration” çalışmalarıyla ise sistem altyapılarını güçlendirerek, sayısız donanımın tek bir güç olarak çalışmasını sağlıyoruz. Böylece milyonlarca kullanıcının, işlemlerini günün her anında hiçbir aksama olmaksızın tamamlayabilmesine olanak tanıyoruz.

Otomasyon sistemleri ile iş yükünüzü azaltın.

DevOps dönüşümünün sağladığı otomasyon ile müşterilerimizin iş yükünü hafifleterek, şirket içi verimliliklerini artırmalarını mümkün kılıyoruz. Otomasyonu sağlamak üzere geliştirdiğimiz programlarla, taraflara belirli standartlar uyarınca gerekli yönlendirmelerin yapılabilmesini sağlıyoruz. Bu sayede kod üretiminden test süreçlerine ve kalite kontrole kadar pek çok konuda, ekstra efor kaybının önüne geçebiliyoruz.

BT Servis Yönetimi (ITSM) Danışmanlığı

BT hizmetlerinin planlanması, yönetilmesi ve geliştirilmesini ifade eden ITSM (Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi) çözümlerini, en iyi pratikler ışığında ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) uyumlu olarak geliştiriyoruz. Atlassian JIRA Service Management ve Micro Focus SMAX platformlarını kurumların ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, partnerlerimize özel çözümler sunuyoruz.

Proje ve Portföy Yönetimi (PPM) Danışmanlığı

Proje ve portföy yönetimi alanlarında sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle, partnerlerimizin BT çalışmaları kapsamındaki tüm süreç ve ürünlerinin yönetimini kolaylaştıracak çözümler sağlıyoruz. Kurumların işleyişlerine ve gereksinimlerine göre en uygun metodolojileri kullanarak, Atlassian JIRA ve Micro Focus PPM platformları üzerinden özelleştirilmiş sistemler kurguluyoruz.

BT Yönetimi, Proje, Risk ve Uyum Danışmanlığı

Yasal düzenlemeler doğrultusunda pazar koşullarının sürekli değiştiği günümüzde, partnerlerimizin BT alanındaki risk yönetim süreçlerini proaktif ve verimli bir şekilde yürütebilmelerine katkı sağlıyoruz. Atlassian Platformu üzerinden kurumsal ihtiyaçlar özelinde sunduğumuz GRC (Yönetişim, Risk ve Uyum) çözümleriyle, uyum fonksiyonlarının değerlendirilmesi, tasarlanması ve iyileştirilmesine yönelik gelişmiş hizmetler sunuyoruz.

Çevik Dönüşüm Danışmalığı

Kurumların hız ve üretkenlik kabiliyetlerini artırabilmeleri amacıyla, gerekli ölçümleme ve planlama çalışmaları dahilinde en uygun metodolojileri belirliyor ve Çevik dönüşüm programları oluşturuyoruz. Bu alanda kurum içi çeşitli eğitimler düzenleyerek, kurumların yetenek ve kültürlerini geliştirmelerine ve dönüştürmelerine öncülük ediyoruz. Böylece kurumların sadece BT birimlerinin değil; BT dışındaki İK, satın alma ve finans gibi çeşitli departmanlarının da bir arada ve uyumlu bir şekilde çalışabilmesini sağlıyoruz.

DevOps ve Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) Danışmanlığı

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda izlenebilir metrikleri belirleyerek analizler yapıyor ve DevOps Değerlendirmesi yol haritası oluşturuyoruz. Açık kaynak ve lisanslı araçları kullanarak kurumların ihtiyaçlarına göre özelleştiriyoruz. CI/CD pipeline ve test çerçevesi kurulumu ile şirket içi süreçlerin otomasyonunu sağlıyor; kod yazılımı, test, kalite kontrol ve güvenlik gibi pek çok önemli adımın hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz. Kurumların sürekli dağıtım aşamasındaki ürünlerini sürekli geliştirme/iyileştirme/izleme aşamalarıyla entegre ederek, kuruma ait yazılımsal projelerin mikro servis dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz. Gerek sanallaştırılmış gerekse de container platformlarda kurulum ve yönetimlerini sağlıyoruz.

Sayısal Veri ve İstatistikler

15+

Uzman Mühendis

200+

Proje Deneyimi

100+

Müşteri

12+

Yıl Sektör Deneyimi